Advertisement
 Translation for 'Средиземно море' from Bulgarian to English
геог.
Mediterranean Sea {noun}
Средиземно море {ср}
Partial Matches
sea {noun} [also fig.]море {ср}
геог.
Labrador Sea {noun}
море {ср} Лабрадор
геог.
Sea of Marmara {noun}
Мраморно море {ср}
геог.
Sea of Azov {noun}
Азовско море {ср}
геог.
Chukchi Sea {noun}
Чукотско море {ср}
геог.
Kara Sea {noun}
Карско море {ср}
геог.
Laptev Sea {noun}
море {ср} Лаптеви
геог.
Lincoln Sea {noun}
море {ср} Линкълн
геог.
Adriatic Sea {noun}
Адриатическо море {ср}
геог.
Sea of Japan {noun}
Японско море {ср}
геог.
Coral Sea {noun}
Коралово море {ср}
геог.
Bismarck Sea {noun}
море {ср} Бисмарк
геог.
Bismarck Sea {noun}
Новогвинейско море {ср}
геог.
Arabian Sea {noun}
Арабско море {ср}
геог.
Yellow Sea {noun}
Жълто море {ср}
геог.
Red Sea {noun}
Червено море {ср}
геог.
Icarian Sea {noun}
Икарийско море {ср}
геог.
Aegean Sea {noun}
Егейско море {ср}
геог.
Tyrrhenian Sea {noun}
Тиренско море {ср}
геог.
South China Sea {noun}
Южнокитайско море {ср}
21 translations
To translate another word just start typing!

Usage Examples Bulgarian
 • Процъфтяват търговията по Средиземно море и културата.
 • Докато северната и южната брегова линия към Черно и Средиземно море са слабо разчленени, брегът на Егейско море е с множество дълбоко навлизащи в сушата заливи и разположени между тях полуострови.
 • Венеция, бивша византийски васал, която контролирала транспортните и търговски потоци в Средиземно море, поела организацията и финансирането на похода.
 • Княжеството е разположено на Френската Ривиера между Средиземно море и Франция.
 • През 60-те години икономиката на Малта е била съсредоточена в експлоатацията и поддръжката на британския флот в Средиземно море.

 • Климатът на морето се характеризира със средимноморски черти, но под влияние на особеностите на обкръжаващата суша значително се отличава от климата на Средиземно море.
 • Междувременно той вече е на кораб в Средиземно море.
 • Към края на 13 век Египет лежи на пътя от Европа и Средиземно море към Червено море, Индия, Малая и Индокитай.
 • Непосредствената близост до пътищата на средиземноморските циклони определя термичния и валежния режим, а добре изразеният зимен максимум на валежите потвърждава климатообразуващия ефект на Средиземно море.
 • Градът е разположен по крайбрежието на Алжирския залив на Средиземно море.

 • През Судан преминават търговските пътища от Средиземно море към Гвинейския залив.
 • Назначен е на крайцера „Амфион“ и плава в Тихия океан и Средиземно море.
 • Влиянието на Средиземно море се чувства до надморска височина 1200 метра, над която се изразяват белезите на планинската климатична област – интензивни валежи от дъжд и сняг.
 • Климатът в Преславен е преходноконтинентален с полъх от Средиземно море.
 • Докато действащата като климатична разделителна линия Стара планина предпазва южните части на България от преките нахлувания на студен въздух от север, то планините в Южна България предпазват вътрешността на страната от смекчаващите въздействия на Средиземно море.

 • В допълнение към това роля играе и преместването на основните европейски търговски пътища от Средиземно море към Атлантическия океан, което поставя Балканите за известен период в периферията на европейския икономически живот.
 • е четвъртият по големина остров в Средиземно море, разположен на запад от Италия, на югоизток от Франция и на север от остров Сардиния.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!