Advertisement
 Translation for 'Ти какво мислиш' from Bulgarian to English
What do you think?Ти какво мислиш?
Partial Matches
What do you think? <WDYT>Какво мислиш?
What is your opinion?Какво е мнението ти?
What is your opinion?Какво ти / ви / Ви е мнението?
what {pron}какво
Lucky you!Блазе ти!
What is the matter?Какво става?
What gves? [coll.] [Why are you doing that?}Какво има?
What gives? [coll.] [What is going on?]Какво става?
What do you think? <WDYT>Какво смяташ?
what for {adv}за какво
What's up? [Am.] [coll.]Какво става?
Good riddance! [coll.]Прав ти път!
unverified I'm not buying that. [idiom]Не ти вярвам.
I beg your pardon?Моля, какво казахте?
What do you mean?Какво имаш предвид?
unverified What's eating you? [Am.] [coll.]Какво те мъчи?
You have no clue what happened. Нямате представа какво се е случило.
What can I do for you? Какво мога да направя за теб?
You wish! Иска ти се! [изразява скептицизъм относно предходна реплика]
20 translations
To translate another word just start typing!

Usage Examples Bulgarian
  • "So I Could Find My Way" („Така можах да намеря пътя си“) се развива в такт на валс и е композирана в тоналност ре мажор. Еня определя мелодията като „много емоционална“. Песента е посветена на починалата майка на Ники Райън Мона и темата ѝ за „майка продължаваща напред“ е „нещо доста универсално... Мислиш за това, което тя е оставила след себе си в живота ти. Това е, което винаги ще помниш. Какви бяха нейните истории, на какво се надяваше за теб; надявайки се, че ще намериш пътя си".
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!