Advertisement
 Translation for 'Целият' from Bulgarian to English
I'm all ears. [coll.]Целият съм в слух.
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'Целият' from Bulgarian to English

Целият съм в слух.
I'm all ears. [coll.]
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
 • Въпреки че неговата квартира е в Япония, той пътува много по целият свят, като прави стотици семинари и демонстрации. Неговата роля за достигане на карате в 155 страни по целият свят и организираното му практикуване е изключително значима.
 • По византийско време целият селищен район на днешното Метаксохори е бил управляван от византийски сановник с титул протоспатарий. По османско време целият селищен район е хас на дъщерята на Сюлейман Великолепни – Михримах Султан, след смъртта на която отделните села са оформени във вакъфи за издръжката на отделни сакрални сгради в Константинопол.
 • Големите царски икони са дело на калоферския художник иконо­писец Кирил Кънчев. Целият комплекс – храмът и свещеническият дом – получават завършен вид през 1935 г.
 • Почти целият континент Южна Америка е разположен върху Южноамериканската тектонична плоча.
 • През 1980-те години целият участък е електрифициран.

 • няма достатъчно кратко описание, освен да се изпише целият низ.
 • Красиво място е връх Трифона, от който се вижда целият град.
 • Богослужебните им срещи преминават в мълчание и молитва. Споделя се с думи само най-важното. Богослужение, според квакерите, е целият живот.
 • В 1991 година целият остров е обявен за защитена територия заради останките от класическо до византийско време.
 • Няколко дни след смъртта му, през 1970 г., целият му архив е иззет, най-вероятно от Държавна сигурност.

 • Участва целият род Фабии предвождани от Кезо Фабий Вибулан. През 477 пр.н.е. по време на битката целият род Фабии от 306 души е избит. Само едно момче, Квинт Фабий Вибулан, син на Марк Фабий Вибулан, остава живо, понеже е оставено в Рим. От оцелелия Квинт Фабий Вибулан е основана и династията на по-къснсите Фабии. Войната завършва с победа на вейите.
 • Това е списък на дипломатическите мисии на Нидерландия по целият свят, като не са посочени единствено почетните консулства.
 • В някои страни като метро се класифицира целият градски електротранспорт.
 • Като предините части от поредицата, целият списък с 500 номинирани филми се намира в сайта на Американския филмов институт.
 • Захарните продукти могат да бъдат едностранно тунквани (покрити от едната страна) или цялостно тунквани (целият продукт е облян с глазура).

 • В църквата привлича внимание иконата „Христос Богославящ“ от неизвестен художник, иконостасната преграда и целият интериор.
 • След Балканските войни целият Драмски и половината Неврокопски Чеч попадат в Гърция, а другата половина от Неврокопския Чеч попада в България. Целият Чеч е отново в България по време на Втората световна война, но тогава вече местното население не живее там, тъй като е било разменено с гръцки бежанци от Турция по силата на Лозанския договор през 1923/4 година.
 • Появява се Лир, вече напълно луд. Той казва, че целият свят е покварен и времето му изтича.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!