Advertisement
 Translation for 'Черна гора' from Bulgarian to English
геог.
Montenegro {noun} <.me>
Черна гора {ж}
Partial Matches
зоол.T
black mamba {noun} [Dendroaspis polylepis]
черна мамба {ж}
ихтиол.T
kitefin shark {noun} [Dalatias licha]
черна акула {ж}
ихтиол.T
seal shark {noun} [Dalatias licha]
черна акула {ж}
орн.T
black tern {noun} [Chlidonias niger]
черна рибарка {ж}
woods {pl}гора {ж}
forest {noun}гора {ж}
wood {noun} [group of trees]гора {ж}
unverified
лес.
mixed woodland {noun}
смесена гора {ж}
unverified
лес.
mixed forest {noun}
смесена гора {ж}
unverified
лес.
coniferous forest {noun}
иглолистна гора {ж}
11 translations
To translate another word just start typing!

Usage Examples Bulgarian
 • Днес Белград е столица на Сърбия, която отново е самостоятелен субект на международното право след обявяване независимостта на Черна гора на 3 юни 2006 г.
 • На север Сърбия граничи с Унгария, на изток – с Румъния и България, на юг – със Северна Македония и с частично признатата държава Косово, на югозапад – с Черна гора, а на запад – с Босна и Херцеговина и Хърватия.
 • Българската православна църква, както и православните църкви в Грузия, Русия, Северна Македония, Сърбия и Черна гора честват светията на 6 май.
 • Манзаров отива на екскурзия в Сърбия и Черна гора, като на връщане минават през планинска местност между Черна гора и Сърбия, където автобусът им катастрофира и пада в 40-метров каньон.
 • В землището на град Батановци се намира и село Черна гора, което няма собствено землище.

 • Решението е взето в град Котор, Черна гора.
 • Най-близките до Горно Белево села са: Братя Даскалови на север, Средно Градище на изток, Гранит на запад, Партизанин и Черна гора на юг.
 • Най-близката жп спирка е при село Черна гора на 20 км.
 • Поцърненци се намира в планината Черна гора (Църна гора).
 • Основната част на селото е в североизточното подножие на планината Черна гора (Църна гора) висока 1129 метра, с най-висок връх Тумба.

 • Почти във всяка голяма ливада в Черна гора е имало кошара на даден род.
 • Селото е от пръснат тип селища, множеството му махали са разположени из най-южните възвишения на планината Черна гора и по северните предпланински хълмове на Конявска планина.
 • Намира се на най-високото място на седловината отделяща планината Черна гора (Църна гора) от Любаш планина.
 • Умира в Херцег Нови, СР Черна гора, Югославия на 27 декември 1989 г.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!