Advertisement
 Translation for 'абсолютна' from Bulgarian to English
мат.
absolute value {noun}
абсолютна стойност {ж}
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'абсолютна' from Bulgarian to English

абсолютна стойност {ж}
absolute value {noun}мат.
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
 • Лоренцо Лото умира през юли 1557 г. в абсолютна самота.
 • Като учен той твърди, че намира абсолютна хармония между наука и вяра.
 • Наличието на такава пречка за сключване на брак е абсолютна.
 • 1,29 милиарда са в състояние на абсолютна бедност.
 • Средната годишна температура на въздуха е между 11,5 и 13 градуса, средна годишна абсолютна минимална е от –18 до –15 градуса, средна годишна абсолютна максимална е от 36 до 38,5 градуса.

 • Замяната на ята с "йе" е заситена, но не и абсолютна.
 • За да се определят тези остатъчни грешки, се пресмята абсолютна грешка на отделните измервания и средна абсолютна грешка.
 • Оксикодонът в сравнение с морфина има абсолютна бионаличност от приблизително 30%, а след прием през устата има висока абсолютна бионаличност – до 87%.
 • Размитата логика е алтернатива на традиционната логика, при която истината се оценява със стойности от 0 до 1,0, където 0 представлява абсолютна неистина, а 1 е абсолютна истина.
 • "При постоянно налягане отношението между обема на газа и неговата абсолютна температура е постоянна величина".

 • Държавното устройство на Оман е абсолютна монархия (султанат).
 • Образува се излишък от принадената стойност над обществената производствена цена на селскостопански продукти, който по силата на монопола на частната собственост върху земята се присвоява от поземлените собственици във формата на абсолютна рента.
 • Саудитска Арабия е абсолютна монархия.
 • Използват се два вида единици за приспособимост: абсолютна и относителна.
 • Термодинамичната (абсолютна) температура е една от основните величини в термодинамиката.

 • където [...] – броят на простите числа, ненадминаващи [...] , [...] , а [...] е абсолютна константа.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!