Advertisement
 Translation for 'абсорбция' from Bulgarian to English
absorption {noun}абсорбция {ж}
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'абсорбция' from Bulgarian to English

абсорбция {ж}
absorption {noun}
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
 • Непоносимостта към фруктоза се характеризира с непълна абсорбция (малабсорбция) на фруктозата (плодовата захар) в тънките черва.
 • Много от непрозрачните материали имат такъв химичен състав, който включва центрове на абсорбция на електромагнитните вълни.
 • Той съставя детайлни спектри на над 20 неполярни молекули (които иначе се недостъпни за установените техники чрез инфрачервена и микровълнова абсорбция).
 • Композитната метална пяна (CMF) е образувана от кухи зърна от един метал в твърда матрица на друг, като стомана в рамките на алуминий, показваща 5 до 6 пъти по-голяма якост на съотношението и повече от 7 пъти по-голяма абсорбция на енергия от предишните метални пени.
 • При абсорбция на влага диелектрика променя своята диелектрична константа, а кондензатора – капацитета си.

 • В курса на работата си Бойтлер и колегите му установяват гени необходими за други важни биологични процеси като регулацията на железната абсорбция, слухът и ембрионалното развитие, тъй като генните нарушения от ENU създава забележителни ненормални видими фенотипове.
 • Фотосистема (от гръцки: "фотос" = светлина и "система") е комплекс от структурно и функционално свързани белтъчини, осъществяващи заедно началния етап на фотосинтезата, чрез няколко фотохимични реакции: абсорбция на светлина и трансфер на енергия и електрони.
 • Това се дължи на повишения вискозитет на чревното съдържимо, което от своя страна води до свързването му с холестерола и жлъчните киселини и намалената абсорбция на холестерол.
 • Фотохимичните реакции протичат с абсорбция на електромагнитни лъчи, които доставят активираща енергия на системата или се включват и използват под формата на свободна енталпия.
 • Представлява главна съставна част на жлъчните соли, които са необходими за мастната абсорбция, като може да бъде открит и в по-ниски количества и в тъканите.

 • За разтворимост на газове виж абсорбция.
 • Хигроскопичността е свойството на дадено вещество да привлича водни молекули от околната среда както чрез абсорбция, така и чрез адсорбция.
 • Ризоидите са структури в растенията и гъбите, които функционират като корени, служещи за абсорбция.
 • Намаляването на неутронната абсорбция в конструкционните материали дава възможност да се използва по-евтино ядрено гориво с ниско обогатен уран (по първоначален проект – 1,8%).
 • Това позволява лесна абсорбция на хиалуроновата киселина, когато тя се приема пер ос (през устата).

 • С изключение на само един вид Atretochoana eiselti, всички видове притежават бели дробове, но също така използват кожата и устата си за абсорбция на кислород.
 • При поглъщане на атомна спектрална линия се използва също коефициент на Айнщайн за абсорбция, но с отчитане на законите на термодинамиката и по-точно на закона за излъчването на Кирхоф, е необходимо пълната абсорбция да се представи като две компоненти, означавани съответно с [...] и [...] , които могат да бъдат разглеждани като позитивна (фото или оптична абсорбция) и негативна абсорбция (всъщност стимулирано или индуцирано излъчване).
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!