Advertisement
 Translation for 'авариен изход' from Bulgarian to English
emergency exit {noun}авариен изход {м}
way out {noun}изход {м}
2 translations
To translate another word just start typing!

Usage Examples Bulgarian
  • Пожарният изход е специален вид авариен изход, монтиран извън сградата.
  • Осветлението е било ремонтирано, също така перонът е с увеличена височина, добавен е авариен изход.
  • Комуникационната тръба със скобите за авариен изход върви до долния носов боен пост и има дебелина 102 мм до долната палуба [...].
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!