Advertisement
 Translation for 'авариен' from Bulgarian to English
emergency exit {noun}авариен изход {м}
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'авариен' from Bulgarian to English

авариен изход {м}
emergency exit {noun}
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
 • Като второстепенна функция може също така да позволява авариен достъп.
 • авариен дизел генератор „Still“ 35 к.с.
 • Пожарният изход е специален вид авариен изход, монтиран извън сградата.
 • В резултат на това походът е прекратен, а самият кораб е изпратен за провеждане на авариен ремонт в Кронщат.
 • Заземителен трансформатор е предпазно и защитно съоръжение, използвано в електро енергетиката за стабилност на мрежата при авариен ток.

 • Обявяването на „авариен трафик“ (...) е равнозначно на искане за помощ със сигнала MAYDAY.
 • Осветлението е било ремонтирано, също така перонът е с увеличена височина, добавен е авариен изход.
 • Приземяването става в авариен режим и космонавтите понасят претоварвания повече от 21 g.
 • От името на „M“ Бонд започва да разследва този авариен инцидент.
 • След кацането астронавтите в течение на няколко минути се намират в готовност за авариен старт от Луната.

 • в основата на северозападната кула е извършен авариен ремонт, като са използвани тухли с лошо качество, взети от близки руини, а тази част е оставена видима като спомен от войната.
 • Включването му към електродите на източник на ток, както е в случая на волтметър, е авариен режим и не трябва да се допуска.
 • Осветлението е на 3 режима – дневен, нощен и авариен.
 • В дъното му е монтиран авариен люк, използван за изхвърляне на картечните и снарядни гилзи.
 • Мрежата с постоянен ток се захранва от два дизел генератора с мощност по 300 kW; трети (50 kW) се използва като авариен [...].

  Advertisement
  © dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
  Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
  Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!