Advertisement
 ⇄Change DirectionTranslation for 'автентичност' from Bulgarian to English
genuineness {noun}автентичност {ж}
authenticity {noun}автентичност {ж}
2 translations
To translate another word just start typing!
Usage Examples Bulgarian
 • По отношение на архитектурната форма и типология, както и по отношение на материалите и начина на градеж, тя е типичен представител на възрожденската архитектура и в голяма степен запазва своята автентичност.
 • По отношение на архитектурната форма и типология, както и по отношение на материалите и начина на градеж, сградата е типичен представител на възрожденската архитектура и в голяма степен запазва своята автентичност.
 • Книгата е силно критична към тоталитарния комунистически режим в Съветския съюз, което кара редица автори да отхвърлят нейната автентичност.
 • Компании предлагат сертифициращи услуги с диференцирани такси за професионално оценяване и капсулиране на монети, което значително увеличава тяхната цена и гарантира тяхната автентичност.
 • Интериорът е поддържан в идеално състояние и притежава степен на автентичност, която няма равна в Полша, а е много рядко срещана и в Европа.
 • Гуртът по златните монети е показател за автентичност.
 • Найджъл Макриъри съдейства за криминалистичното изследване на останките на Руското царско семейство във Великобритания, които показват тяхната автентичност.
 • Наличието на патина в нумизматиката и антиквариата се цени като признак на старост и автентичност.
 • С цел да придаде автентичност тя прави проучвания в полицията на Синсинати, при частни детективи и присъства при аутопсии.
 • Съвременната наука се съмнява в тяхната автентичност и тези произведения в общи линии се отнасят до формираната част от „Хезиодовия корпус“, дали или не тяхното авторство е прието.
 • От тайния дневник на един от кардиналите (чиято автентичност се оспорва) стават ясни резултатите от гласуванията.
 • Персонаж Жива е споменат и във Веда Словена от XIX век, текст, чиято автентичност се оспорва от сериозни учени като Константин Иречек, Иван Шишманов, Михаил Арнаудов.
 • Основанието за това е, че „този град-пристанище, доминиран от двете крепости от венециански произход, представлява архитектурен ансамбъл със значителна и универсална стойност поради своята автентичност и цялостност“.
 • Списъкът е по Фархад Нурудтинов и Джагфар тарихъ, летопис от 17 век с оспорвана и недоказана автентичност.
 • Сигурността на протокола се основава на краткосрочни удостоверители на автентичност, наречени Kerberos билети.
 • Мудрā е „духовен жест“ и активен „печат на автентичност“, употребяван в иконографията, както и духовна практика на дхармическите религии и даоизма.
 • По време на своето окончателно формиране балтийските езици са били повлияни от други европейски езици (немски, полски, шведски, руски), но въпреки това те се характеризират със своята автентичност и изчистеност.
 • в провинция Саболч-Сатмар-Берег Szabolcs-Szatmár-Bereg – район на Унгария, съхранил своята автентичност от миналото до днес.
 • поверителност ("confidentiality"), интегритет на данни ("data integrity"), неопровержимост ("non-repudiation") и автентичност ("authenticity").
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2023
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!