Advertisement
 Translation for 'аграрна' from Bulgarian to English
агр.образ.
agronomy {noun}
аграрна икономика {ж}
агр.образ.
agricultural economics {pl} [often treated as sg.]
аграрна икономика {ж}
агр.иконом.
agribusiness {noun}
аграрна икономика {ж}
агр.иконом.
agrarian economy {noun}
аграрна икономика {ж}
агр.иконом.
agriculture-based economy {noun}
аграрна икономика {ж}
5 translations
To translate another word just start typing!

Translation for 'аграрна' from Bulgarian to English

аграрна икономика {ж}
agronomy {noun}агр.образ.

agricultural economics {pl} [often treated as sg.]агр.образ.

agribusiness {noun}агр.иконом.

agrarian economy {noun}агр.иконом.

agriculture-based economy {noun}агр.иконом.
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
 • Никарагуанската икономика е аграрна, основана на 3 култури: банани, кафе и тютюн.
 • Икономиката на Бангладеш е предимно аграрна.
 • До средата на XX век Южна Африка от чисто аграрна страна се превръща първо в аграрна и минно-добивна страна, а после се оформя като страна, белязана изцяло от индустриалното стопанство.
 • Завършва е две висши образования: аграрна икономика и икономическа журналистика в УНСС – София.
 • Монголската народна партия (...) е лявоцентристка социалистическа и аграрна политическа партия в Монголия.

 • Завършва Международната аграрна школа на Зеления интернационал, а според други източници – Руска кооперативна школа или Руски кооперативен институт в Прага.
 • Град Машадиньо д'Оести възниква с аграрния проект на INCRA (Институт за колонизация и аграрна реформа) „Машадиньо“, като дотогава е част от община Арикемис.
 • След Втората световна война работи като секретар в комисията за аграрна реформа и колонизация и помощник на министъра за аграрна реформа и колонизация към Събранието на ФНРЮ.
 • Общото земеделие е най-старата аграрна наука.
 • Публий Сервилий Рул (...) е политик на Римската република, известен с предложената от него аграрна реформа.

 • По времето на социализма Брусарци има промишлено-аграрна структура – керамичен завод, ремонтен завод, промкомбинат, но след 1989 г.
 • През втората половина на 60-те години на 20 век се прави опит за сериозна аграрна реформа.
 • получава докторска степен по аграрна икономика.
 • Професор по аграрна икономика.
 • През 1922 г. правителството на Александър Стамболийски провежда аграрна реформа.

 • е виден римски политик, известен с проведената от него аграрна реформа.
 • Адигея е промишлено-аграрна република, с добре развити отрасли на промишлеността: хранително-вкусова, дърводобивна и дървообработваща, производство на хартия, машиностроене и металообработване.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!