Advertisement
 Translation for 'агрометеорология' from Bulgarian to English
агр.метео.наук.
agrometeorology {noun}
агрометеорология {ж}
агр.метео.наук.
agricultural meteorology {noun}
агрометеорология {ж}
2 translations
To translate another word just start typing!

Translation for 'агрометеорология' from Bulgarian to English

агрометеорология {ж}
agrometeorology {noun}агр.метео.наук.

agricultural meteorology {noun}агр.метео.наук.
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
  • В практиката по агрометеорология най-често се използва сумата на активните температури и сумата на ефективните температури на въздуха.
  • Фенологията, като клон на науката агрометеорология, се занимава с установяване на взаимните връзки между сезонните явления в живота на растенията (техния растеж, развитие и продуктивност) и агрометеорологичните и агроклиматичните условия.
  • е хоноруван преподавател по агрометеорология, растениевъдство и земеделие последователно в следните висши училища: Славянски университет в София, АПФ в Добрич (1998 – 1999), Шуменски университет (2000 – 2001), Великотърновски университет (2000 – 2003), Добруджански технологичен колеж в Добрич (2003 – 2007) Технически университет във Варна (2007).
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!