Advertisement
 Translation for 'агроном' from Bulgarian to English
агр.проф.
agronomist {noun}
агроном {м}
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'агроном' from Bulgarian to English

агроном {м}
agronomist {noun}агр.проф.
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
 • Андон Пейчев Геров е български агроном и животновъд, професор.
 • Калю Иванов Катеров е български агроном.
 • Карол Бжозовски е полски агроном и лесотехник.
 • Шарл Филибер дьо Ластери (...) е френски общественик, печатар и агроном.
 • Никола Тошев Вълков е български агроном, предприемач и политик.

 • Есю Бонев Гетов е български агроном.
 • Атанас Иванов Узунов е български агроном.
 • Луций Юний Модерат Колумела (...) е римски писател агроном.
 • Иван Гърбучев е български агроном, професор.
 • Тодор Николов Рачински е български агроном, селекционер на пшеница.

 • Димитър Иванов Църов е агроном, завършил аграрен университет.
 • Константин Лекарски е български агроном, нотариус и общественик.
 • се дипломира като агроном във Висшия селскостопански институт в Пловдив, специалност „Лозаро-градинарство“.
 • Георги Иванов Петров e български учен, агроном, селекционер по пшеницата.
 • Павел Попов Миндоровски е български агроном, растениевъд-селекционер; академик.

 • Завършва висше агрономическо образование в София и през 1929 г.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!