Advertisement
 Translation for 'адекватност' from Bulgarian to English
adequacy {noun}адекватност {ж}
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'адекватност' from Bulgarian to English

адекватност {ж}
adequacy {noun}
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
 • На немските адмирали, привърженици на принципа на адекватност, е трудно да си представят появата на толкова небалансирани кораби, каквито са линейните крайцери от тип „Инвинсибъл“.
 • Също така автономните автомобили трябва да са способни да работят с относителна адекватност, когато не са налични актуални карти или когато такива липсват напълно.
 • Комитетът също очертава насоки и стандарти в различни зони – някои от по-известните от тях са: международните стандарти за капиталова адекватност, Основните принципи за ефективен банков надзор и Конкордатът за трансграничен банков надзор.
 • Това зависи от адекватност на контрола на диабета, индивидуални особености, фактори на околната среда.
 • Основни характеристики на първата помощ са нейната навременност и адекватност.

  Advertisement
  © dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
  Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
  Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!