Advertisement
 Translation for 'адекватно' from Bulgarian to English
adequately {adv}адекватно
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'адекватно' from Bulgarian to English

адекватно
adequately {adv}
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
 • Построени като развитие на предшестващия тип „Курбе“, те са сравнително малки по размери, но адекватно защитени и въоръжени за мерките на времето си.
 • Хората с невербален аутизъм са пример за група, при която стандартните тестове за интелигентност не успяват да измерят адекватно способностите им.
 • Основното множество от съдържателните елементи е избрано да бъде адекватно на простото кодиране на повечето формули.
 • Охранителните услуги на VIP Security се извършват от служители, специално обучавани да реагират адекватно във всяка ситуация.
 • Французите адекватно оценяват възможностите на тези големи кораби, и разглеждат масовото строителство на големи броненосни крайцери като оптимален способ да ликвидират разрива по линейни сили с британския флот.

 • Безпилотните автомобили трябва да са в състояние и да реагират адекватно към полицията и други пешеходни жестове и невербални знаци.
 • Обитава полупустинни райони в хълмисти и скалисти участъци с наличие на камъни, които осигуряват адекватно укритие от неприятели.
 • Възможно е да гнезди и в други области, които обаче не са адекватно наблюдавани.
 • Поради бързото разрастване на града, публичният транспорт не успява да се развива адекватно и при цели квартали липсва обслужване с обществен транспорт.
 • Исканията на протестиращите са да се отстранят от системата на МВР всички служители, които не са реагирали адекватно преди да се стигне до инцидента в Катуница.

 • е твърдение за най-вероятните причини на човешките грешки: „Никога не търсете злонамереност в нещо, което може адекватно да бъде обяснено с глупост“ (...).
 • При Лошата емпатия, това усещане и разбиране на чуждите емоции е толкова силно, че се получава емоционално претоварване, което пречи да се реагира адекватно, за да се помогне на другия човек.
 • Тя похвалва Слави Трифонов затова, че в предаването си той е социално ангажиран и че се е отнесъл адекватно към проблемите на пострадалите от наводнението в съседна Турция.
 • Ако им се осигури адекватно пространство, стимулираща среда, подходящо хранене, неразделките могат лесно да станат чудесна компания за вас.
 • Липсата на адекватно и своевременно разследване на погрома, както и фактът, че няма наказани лица, води до сериозната ескалация на Нагорно-карабахския конфликт.

 • Основната функция на пунктуацията е да отразява синтактичното и интонационно разчленяване на текста с оглед на неговото по-лесно и вярно, адекватно възприемане, разбиране при четене.
 • Освен това невъзможността да отговорят адекватно на въпросите, свързани със земеделските реформи, както и на появилите се независими движения (Финландия, Полша), допринасят за неустойчивия характер на Бялото движение.
 • За да се защити адекватно, Бефана носи дълги фусти и поли, навлечени и закърпени по весел начин; често носи и престилка.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!