Advertisement
 Translation for 'администрация' from Bulgarian to English
administration {noun}администрация {ж}
образ.търг.
business administration {noun} <B.A., BA>
бизнес администрация {ж}
2 translations
To translate another word just start typing!

Usage Examples Bulgarian
 • Националната администрация за медицински продукти (NMPA) (на Китайски: 国家药品监督管理局) (по-рано Китайската администрация по храните и лекарствата, или CFDA) е основана на базата на бившата Държавна администрация по храните и лекарствата (SFDA).
 • Следват сблъсъци между армиите на Кубилай и тези на Ариг-Буга, които включват и сили все още лоялни към предишната администрация на Мунке.
 • Администрацията на Агенцията е организирана в 6 дирекции, структурирани в обща администрация и специализирана администрация и дирекция „Вътрешен одит“, която е на пряко подчинение на изпълнителния директор.
 • Завършва с бакалавърска степен „Публична администрация“ в Университета за национално и световно стопанство, София през 2009 г.
 • Общата администрация е организирана в отдел "„Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване“ (АПФСИО)" и подпомага и технически осигурява дейността на началника на РУО, на специализираната администрация, както и осъществява дейности по административното обслужване на физическите и юридическите лица и контрол в рамките на функционалната си характеристика.

 • е председател на Управителния съвет на Института по публична администрация и представител на Република България в Европейския институт по публична администрация (ЕИПА) в Маастрихт, Кралство Нидерландия.
 • Съдебната администрация се състои от: съдебен администратор, административен секретар и съдебни служители, организирани в обща и специализирана администрация.
 • Тензин Гяцо създава тибетската администрация в изгнание на в северноиндийската планинска станция Мусури.
 • получава и следдипломна квалификация от полското Национално училище по публична администрация и магистърската степен по Бизнес администрация от Варшавското училище по икономика.
 • Работи в данъчната администрация.

 • Завършва висше образование във Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“, специалност „Публична администрация“.
 • Тази бройка впоследствие е увеличена до 49, като официалният мотив е оптимизация на местните структури, подсилване на регионалната администрация и намаляване на икономическите неравности между провинциите.
 • Акредитира магистърски и докторски учебни програми по бизнес администрация съответно за образователна степен магистър по бизнес администрация (МБА) или доктор по бизнес администрация (ДБА).
 • Данъчна оценка се нарича оценката на имота, направена от данъчната администрация, съгласно „Закона за местни данъци и такси“, която оценка се използва за нуждите на държавната администрация.
 • Областната държавна администрация в Донецк е преместена в освободения град, а през юли Донецката областна управа на Министерството на вътрешните работи на Украйна и Донецка областна държавна администрация са преместени, като по този начин градът става център на Донецка област.

 • Има специализации по „Развитие на способностите за извършване на оценка на въздействие на законодателство и политики“ по проект „За добро обществено регулиране: институционализиране на процеса на оценка на въздействието в държавната администрация“, Консорциум „Джейкъбс енд Асошиейтс Юръп Лимитид“; по Европейско право; „Човешки права и околна среда“ във Венецианска комисия в Триест, Италия; по "Стратегическо планиране и координация за оценка на въздействието на законодателство и политики и участие на обществеността във взимане на управленски решения“ в Института по публична администрация в Дъблин, Ирландия, и в Националното училище по администрация в Париж, Франция.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!