Advertisement
 Translation for 'адресат' from Bulgarian to English
addressee {noun}адресат {м}
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'адресат' from Bulgarian to English

адресат {м}
addressee {noun}
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
  • Последният е писал до неизвестен адресат в Констанция, навярно във връзка с тези събития.
  • Приетият правен акт се изготвя в окончателната му форма на официалните езици, подписва се от председателите на парламента и на Съвета и след това се публикува в Официален вестник на Европейския съюз или, ако предложеният акт има конкретен адресат, той се уведомява („до онези, до които е адресиран“).
  • Доказателството, което е получил, е писмо, писано от Селимена, чийто адресат е Оронт.
  • За да бъде убеден някой във верността на едно заключение, трябва да му бъдат предложени причини за това заключение; в противен случай никой адресат не следва да бъде убеден в каквото и да е.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!