Advertisement
 Translation for 'адсорбция' from Bulgarian to English
физ.химия
adsorption {noun}
адсорбция {ж}
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'адсорбция' from Bulgarian to English

адсорбция {ж}
adsorption {noun}физ.химия
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
  • защитава дисертация на тема „Електронно-спектроскопски изследвания на частици, получени след адсорбция и коадсорбция на водород, кислород, въглероден окис, етилен и ацетилен върху чисти метални монокристални повърхнини“.
  • Основните му научни интереси са в областта на електрокристализация на металите, двоен електричен слой и електрохимична адсорбция, електрокатализ, нови материали с възможно приложение във водородната енергетика и екология.
  • за приноса му по анализирането чрез електрофореза и адсорбция и особено за откритията му относно сложната природа на серумните протеини.
  • Лангмюр-Хиншълуд процесът в хетерогенната катализа, в който адсорбция на реагенти на повърхността е стъпка за ограничаване на скоростта, е кръстен на него и Ървинг Лангмюр.
  • Хигроскопичността е свойството на дадено вещество да привлича водни молекули от околната среда както чрез абсорбция, така и чрез адсорбция.

  • Активният въглен е силно порьозен въглен, добит от дървени или костени въглища, при чиято обработка са отстранени въглеводородите и е увеличена способността за адсорбция.
  • Между различните видове адсорбция не може да се постави рязка граница.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!