Advertisement
 Translation for 'азбука' from Bulgarian to English
alphabet {noun}азбука {ж}
линг.
syllabary {noun}
сричкова азбука {ж}
2 translations
To translate another word just start typing!

Translation for 'азбука' from Bulgarian to English

Advertisement
азбука {ж}
alphabet {noun}

сричкова азбука {ж}
syllabary {noun}линг.
Usage Examples Bulgarian
 • く – КУ (Японската азбука Хирагана), ノ – НО (Японската азбука Катакана), 一 – ИЧИ (Японската Канджи).
 • Азбука може да бъде {c,d} и низ към/за тази азбука може да бъде cddddc.
 • Българската брайлова азбука е брайлова азбука за писане на български език.
 • Фонемите на всички езици по света могат да се пишат със сравнително малка универсална азбука, каквато е например стандартната международна фонетична азбука (IPA).
 • Согдийският е записван основно в три писмености: согдийска азбука, сирийска азбука и манихейска азбука, всяка от които произлиза от арамейската азбука и които са били широко използвани както в Ахеменидската, така и в Партската империя на древен Иран.

 • Тактилната азбука е писмена система, предназначена за незрящи, посредством осезание.
 • Първата истинска азбука е гръцката, която въвежда гласните през 800 г.
 • Густав Влахов участва във втората комисия за азбука на АСНОМ през 1945 г., която одобрява новата азбука на македонския литературен език.
 • Я е 30-ата и последна буква в българската азбука, а също и 33-та и последна в руската азбука.
 • Международната радиотелефонна азбука, известна също като "фонетична азбука на НАТО", е система за буквуване на думи или съобщения, използващи латинската азбука.

 • く: КУ (Японската азбука Хирагана); ノ: НО (Японската азбука Катакана); 一: ИЧИ (Японската Канджи).
 • Ӂ, ӂ е 8-ата буква в молдовската кирилска азбука и обозначава звучната задвенечна преградно-проходна съгласна [...] (...).
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!