Advertisement
 Translation for 'ако' from Bulgarian to English
if {conj}ако
unless {conj}освен ако
If you know such a person, have them drop me a line. Ако познавате такъв човек, кажете му да ми пише.
3 translations
To translate another word just start typing!

Usage Examples Bulgarian
 • Препоръчително е пострадалото лице да се консултира с медицински специалист, ако нараняването е придружено от силна болка, ако крайникът не може да се използва или ако има забележима болезненост над изолирано място.
 • Ако се прибавят 25 грама текила, той се превръща в „Смъртоносната Мери“, а ако вместо водка се използва текила, това вече е коктейлът „Блъди Мария“.
 • Ако сте напред в надбягването, прекратяването на контакта и захвърлянето на всички други стратегии, за които ще стане дума, е безусловно най-добрата стратегия, ако зарът ви поднесе такава възможност.
 • Вследствие просмукването на нефилтриран въздух през междините между маската и лицето (ако маската не отговаря на лицето, или ако маската не е правилно поставена, или ако тя се размества по време на работа), ефективността на филтриращия респиратор може да се окаже значително по-ниска, отколкото степента на пречистване на въздуха от противогазните филтри.
 • 22 Ако издателят на рекламата е неизвестен и ако случаят не спада по чл.19, наказват се: печатарят, гравьорът или бояджията – с една реч лицето, което е изготвило рекламата, а ако е неизвестен – лицето, което я разпространява.

 • По – големите системи могат да изпитат латентност, ако инфраструктурата не е обновена, ако базата данни не се използва правилно и ако уеб кеш файловете, които трябва да са презаредени всеки път, когато информацията е обновена се увеличава.
 • С други думи, множеството от затворени възли може да се пропусне, ако съществуването на решение е гарантирано или ако алгоритъмът се приспособи така, че новите върхове се добавят към множеството open само ако имат по-ниска стойност на "f", отколкото на която и да е предишна итерация.
 • Финансовата помощ на Кохезионния фонд може да бъде спряна с решение (взето с квалифицирано мнозинство) на Съвета, ако дадена държава покаже прекомерен публичен дефицит, ако не е преодоляла това положение или ако предприетите действия се окажат неадекватни.
 • „Васил Левски (1837 – 1873). Ако спечеля, печеля за цял народ, ако изгубя – губя само мене си“.
 • Не се наказва обаче даващия подкуп, ако е бил изнуден и ако незабавно и доброволно е съобщил на властите.

 • , тогава реакцията протича само ако външни сили повлияят на системата.
 • Ако времето е „посно“ в така приготвения качамак слагат „петмез“, ако е „блажно“ – сланина или сирене.
 • Ако отдалечим центъра на проекция безкрайно далече, проекцията се нарича "паралелна", а ако при това проекционните лъчи падат перпендикулярно към равнината – "ортогонална проекция".
 • Срокът се смята за спазен, ако документът е изпратен по пощата преди неговото изтичане и ако изпращането е удостоверено с пощенско клеймо.
 • Ако няма разногласия или ако участниците в спор стигнат до единомислие, спорът се приключва, достигането на единомислие се нарича още консенсус.

 • Правило 2: Ако пионката се премести на 7-ми ред и ако е покрита от своя цар на 6-ти ред, зависи от положението на черния цар: ако е до пешката на 7-ми ред, застава пред нея и играта е реми; ако е зад пешката или пред нея и трябва да отстъпи полето на 8-ми ред, белите печелят.
 • Тогава "n" е щастливо, ако и само ако съществува "i" такова, че [...].
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!