Advertisement
 Translation for 'актин' from Bulgarian to English
биохим.
actin {noun}
актин {м}
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'актин' from Bulgarian to English

актин {м}
actin {noun}биохим.
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
  • През 1799 Актин изкупува една от последните останали пивоварни в Кауфбойрен – Джонас Даниел Уалк – за 4215 гулдена.
  • Актиновите филаменти се образуват от две спираловидно усукани редици от протеинови единици глобуларен актин (G-актин).
  • Те спомагат за разграждане на актомиозина отново до актин и миозин.
  • Миофибрилата е основната функционална единица и е изградена от съкратителни белтъци – актин и миозин.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!