Advertisement
 Translation for 'асансьор' from Bulgarian to English
lift {noun} [Br.]асансьор {м}
elevator {noun} [Am.]асансьор {м}
информ.
scroll bar {noun}
асансьор {м} [разг.] [лента за превъртане]
3 translations
To translate another word just start typing!

Usage Examples Bulgarian
 • В сградата е монитран първият в града асансьор.
 • Станцията от затворен тип („хоризонтален асансьор“) в Русия е специален тип колонна стена на метростанция без странични перони.
 • Изкачването до първите две нива става по стълбище или с асансьор.
 • в Ню-Йорк от Илайша Отис, който пръв е разработил принципа на безопасния асансьор – асансьор, снабден със специален механизъм, блокиращ кабината при късане на носещото въже.
 • Съществуват много алтернативни идеи за осъществяване на космически полет, като например космически асансьор.

 • Изкачването до първите две нива става по стълбище или с асансьор.
 • Сградата е снабдена с всички удобства свързани с модерния начин на живот – асансьор, ескалатори, климатична инсталация, Интернет.
 • Достъпност до перона е осигурена с асансьор в западния вестибюл, достъпен през изход 1.
 • Кухненският асансьор е едноактна пиеса на британския драматург Харолд Пинтър, написана през 1957 г.
 • "Чарли и Големият стъклен асансьор". Превод Богдана Паскалева. София: Ентусиаст, 2010, 205 с.

 • Стрепи-Тийо (...) е воден асансьор на Централния канал във Валония (Белгия).
 • Иван Кулибин проектира и конструира един прекрасен асансьор – чудо за времето си.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!