Advertisement
 Translation for 'атеизъм' from Bulgarian to English
религ.фил.
atheism {noun}
атеизъм {м}
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'атеизъм' from Bulgarian to English

атеизъм {м}
atheism {noun}религ.фил.
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
 • след времената на съветския атеизъм, богословският отдел е възстановен като част от философско-богословския факултет на Чернивицкия университет, който е поместен на първия етаж в сградата на семинарията, а богослуженията са възобновени в църквата „Три Светители“.
 • По въпроса на религията Джеферсън е обвиняван от някои свои опоненти в атеизъм.
 • Той обосновава рационалистичния етически атеизъм, поставящ под съмнение вярата във всемогъществото на боговете.
 • През зимата 1843 – 1844 година на владиката Атанасий пише донос срещу Фотиадис до Патриаршията и Високата порта, обвинявайки го в атеизъм и революционна дейност, в резултата на което учителят е изгонен от Сяр.
 • Калин Янакиев често обговаря темата за отношението религия-атеизъм при различни дискусии, интервюта и т.н.

 • официално се придържа към политиката на секуларизация и атеизъм, данни за аджарците не са събирани.
 • В Янина заради модерните му методи и философия, Балан, един от преподавателите, го обвинява в атеизъм.
 • След Младотурската революция в 1908 година Шкутов е екзархийски наместник в Мелник и е в остър конфликт с Яне Сандански - в докладите си до екзарх Йосиф нарича Сандански „звяра“, оплаква се, че санданистите подтикват свещениците да не му се подчиняват, че пропагандират социализъм и атеизъм, и че са го осъдили на смърт, заради противопоставянето на действията им.
 • Въпреки принадлежността му към религиозни ордени, той постоянно и с голямо задоволство се подиграва с религията, излагайки на показ своя неприкрит атеизъм, особено след като започва френската революция.
 • Умишлено ограничава полето си на действие върху най-малки деца и бебета, по-късно властите го закриват, защото сеело атеизъм.

 • Заради последователния му атеизъм става подозрителен за Кралския таен съвет, където следят с тревога действията му и го обявяват за опасен размирник.
 • Според френския писател и философ Ален Лорен, специалист по нейните творби, Айн Ранд е въплъщение на „самореализиралия се емигрант“, „защото тя е извършила този подвиг, изповядвайки краен атеизъм, силно критикувайки алтруизма в името на „рационалния егоизъм“.
 • В същото време доминиращият в днешно време в науката агностизъм и атеизъм твърди, че това е съвсем оригинално нравствено-религиозно учение, което, макар и възникнало на основата на учението на Иисус, се отличава от него.
 • Саид Нурси насърчава мюсюлмани и християни да обединят усилията си срещу агресивния атеизъм, като посочва, че религиите могат да работят заедно в областта на вярата.
 • С непреклонен атеизъм той обосновава постановката, че религиите са репресивно средство за власт и откъсване от реалността.

 • Либертинските автори и техните произведения, отличаващи се с твърде остра откровеност спрямо проебладаващите литературни конвенции, са обвинявани в порнография, опасен атеизъм или и в двете.
 • Обединяваща 2-те гледни точки е критиката, че Съборът не е направил достатъчно по отношение на евангелизацията на човечеството в противовес на нарастващия атеизъм.
 • Сатанизмът има нещо общо с гръцкото учение атеизъм, доколкото и той не признава никакви висши сили, стоящи над човека.
 • В епохата на политически смутове, отпадане на религиозното съзнание, атеизъм и някои случили се тежки природни катаклизми в Европа и света неимоверно се засилил интересът на хората към идеята за края на света и второто идване на Христос.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!