Advertisement
 Translation for 'атлаз' from Bulgarian to English
текст.
satin {noun}
атлаз {м}
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'атлаз' from Bulgarian to English

атлаз {м}
satin {noun}текст.
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
  • Знамето е изработено от червен атлаз.
  • Знамето е направено от черно кадифе от едната страна и червен атлаз от другата.
  • С вещина и прецизност предава разликите в платовете на дрехите им – атлаз, коприна, кадифе, кожа.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!