Advertisement
 Translation for 'атомно ядро' from Bulgarian to English
физ.
atomic nucleus {noun}
атомно ядро {ср}
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'атомно ядро' from Bulgarian to English

атомно ядро {ср}
atomic nucleus {noun}физ.
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
 • Неутронните звезди имат обща плътност, варираща от 3,7×1017 до 5,9×1017 kg/m3, което е съпоставимо с относителна плътност на атомно ядро от 317 kg/m3.
 • Окисляването на водорода отнема електрона от неговите атоми и ги превръща във водородни катиони (H+), които не съдържат електрони, а само атомно ядро, съставено обикновено от един протон.
 • През 1917 година той извършва първата експериментална ядрена реакция и ръководи групата, провела първото контролирано делене на атомно ядро през 1932 година.
 • Поглъщането на неутрони е ядрена реакция, при която атомно ядро и един или повече неутрони се сблъскват и се обединяват в ново по-тежко ядро.
 • В ежедневието атомна и ядрена физика се използват като синоними, но ядрената физика се занимава с процесите в самото атомно ядро.

 • Квантово число в квантовата механика определя числената стойност на квантувана променлива величина на микроскопичен обект (елементарна частица, атомно ядро, атом и т.н.), характеризираща състоянието на частицата.
 • Ядрена верижна реакция е самоподдържащ се процес, при който всяко превръщане на атомно ядро създава условия за ново превръщане от същия вид.
 • Алфа-разпад е вид радиоактивно излъчване от нестабилно атомно ядро, при което се отделят алфа-частици.
 • Такъв пример за потенциална яма е например неутрон в атомно ядро.
 • Различието между твърдите рентгенови лъчи и дълговълновите гама-лъчи е в източника на излъчването: рентгеновите лъчи се получават от процеси с участието на високоенергийни електрони, а гама-лъчите са свързани с промяна в самото атомно ядро.

 • Трифоновски е автор на книгите „Разголени размисли“ и „Моите любовници“; стихосбирките „По стръмния път на времето“, „Древна светлина и български дух“, „Земетръсно време“ и „Разгневено слънце“; сборниците с разкази „Нашенски зевзеци“, „Нека се обичаме“ и „Вълчи времена“; повестта „Завръщане на птиците“; романите: „Залавянето на Стефан Караджа“ и „Търново въстана“; селищната монография „Историческият път на Вишовград“ (в съавторство); учебниците „Наука и абсурди в ядрената физика“ и „Диполни системи и атомно ядро: Обща теория за невидимата материя“.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!