Advertisement
 Translation for 'атомно' from Bulgarian to English
физ.
atomic nucleus {noun}
атомно ядро {ср}
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'атомно' from Bulgarian to English

атомно ядро {ср}
atomic nucleus {noun}физ.
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
 • Ако съберем достатъчно количество атомно гориво на едно място, толкова че средният брой на разлитащите се неутрони от едно разцепване, които се сблъскват с други ядра да е над 1, ще започне верижна реакция – във всеки следващ момент броят на летящите неутрони и разцепващи се ядра ще се увеличава.
 • Неутронните звезди имат обща плътност, варираща от 3,7×1017 до 5,9×1017 kg/m3, което е съпоставимо с относителна плътност на атомно ядро от 317 kg/m3.
 • Използва се като кораб-мишена при изпитанията на атомно оръжие при атола Бикини.
 • Това е един от първите филми, засягащи темата за страхът от атомно нападение.
 • От 1974 г. Индия разполага с атомно оръжие.

 • е бил изобразен по атомно-силов микроскоп, обезпечаващ първия пример за молекулата, в която разликите в редове и дължини на индивидуални връзки може да бъде именувани.
 • Ксенонът е едноатомен тежък инертен газ без цвят и мирис. Има атомно тегло 131,29.
 • Между заваряваните части се получават атомно-молекулни връзки, осигуряващи непрекъснатост на структурата в зоната на заваръчния шев.
 • Квантово число в квантовата механика определя числената стойност на квантувана променлива величина на микроскопичен обект (елементарна частица, атомно ядро, атом и т.н.), характеризираща състоянието на частицата.
 • Ядреният опит е военен експеримент, целящ да установи ефектите, мощността и разрушителната сила на определен вид атомно оръжие.

 • когато Франция го превръща в полигон за изпитване на атомно оръжие.
 • Командването ѝ е в ръцете на министър-председателя на страната, който може да издаде разрешение за атомно нападение, ако е необходимо.
 • Телур е химичен елемент с атомно число 52 и символ Te, който се причислява към металоидите.
 • Тези „атомно честотни стандарти“ са една от формите на атомния часовник.
 • Стронций е химичен елемент с атомно число 38 и обозначение Sr, който се причислява към алкалоземните метали.

 • Има атомно тегло 238,0289. Последните три обвивки на урана имат структурата 5s25p65f36s26p66d17s2.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!