Advertisement
 Translation for 'афинна' from Bulgarian to English
мат.
affine geometry {noun}
афинна геометрия {ж}
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'афинна' from Bulgarian to English

афинна геометрия {ж}
affine geometry {noun}мат.
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
  • ... "linea abscissa" – „отрязана линия“) е първата правоъгълна координата на една точка в афинна координатна система, когато се определя точка върху права, от равнина или в пространството.
  • Декартовата координатна система е частен случай на афинна координатна система – тя използва базис, който е ортонормиран – съставен е от взаимно перпендикулярни единични вектори.
  • Математически, операцията е афинна и се извършва чрез избран вектор на преместване [...].
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!