Advertisement
 Translation for 'афинно' from Bulgarian to English
мат.
affine space {noun}
афинно пространство {ср}
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'афинно' from Bulgarian to English

афинно пространство {ср}
affine space {noun}мат.
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
  • В едно афинно пространство отсечката е изпъкналата обвивка на две точки от него.
  • Важно свойство на линейните диференциални уравнения е това, че техните решения образуват афинно подпространство на подходящо функционално пространство, което е довело до значително по-подробно разработване на теорията за тях.
  • При нея полученото изображение е афинно преобразование на изходния обект.
  • Тези резултати показват, че множестовото от решенията образува афинно пространство.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!