Advertisement
 Translation for 'бивник' from Bulgarian to English
tusk {noun} бивник {м} [на слон, глиган, морж]
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'бивник' from Bulgarian to English

бивник {м} [на слон, глиган, морж]
tusk {noun}
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
  • Интересен аспект от иконографията на Ганеша е счупеният му бивник.
  • В околността на пещерата са провеждани археологически изследвания и е намерен бивник от мамут, който е изложен в Археологическия музей на Драма.
  • година край селото в глинесто пясъчна почва е открит бивник на мамут, който по-късно е преместен в София и понастоящем се намира в Природонаучния музей.
  • Местният приятелски настроен владетел ги снабдява със свежи продукти, изпраща на краля подарък (слонски бивник) и разрешава на пристанището да бъде поставен падран.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!