Advertisement
 Translation for 'биволи' from Bulgarian to English
NOUN   бивол | биволът | биволи | биволите
бивола
зоол.T
buffalos {noun}
биволи {мн}
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'биволи' from Bulgarian to English

биволи {мн}
buffalos {noun}зоол.T
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
 • Напада и зебри, биволи и др.
 • Преди имало и много биволи – над 80, но постепенно изчезнали.
 • Икономиката на общината се основава на животновъдството (говеда и биволи), култивирането на маниока, и по-специално на традиционния начин на риболов на видове като "Hoplias macrophthalmus", "Cichla" и "Arapaima gigas" (също пираруко).
 • Отглеждането на крави и биволи, както и свине, също е една от основните икономически дейности.
 • От бозайниците се срещат жирафи, кафърски биволи, обикновени бубали, обикновени редунки, гигантска кана и блатен козел от подвида ("Kobus kob leucotis").

 • Възприемчиви са основно овце, но и говеда, кози, биволи и диви двукопитни животни (антилопи, газели, елени) и гризачи.
 • Районът е изключително богат на различни видове птици. Има множество хипопотами, крокодили, слонове, биволи.
 • Индийските биволи ("Bubalus arnee"), наричани също диви водни биволи и биволи арни, са вид едри бозайници от семейство Кухороги (Bovidae).
 • Оцелели са малко диви биволи в незаселените райони на Азия.
 • Българска мурра е местна за България порода биволи.

 • Монасите отглеждат стадо от биволи, кошери с пчели и др.
 • е Крушево, жителите му се славели като добри лозари и винари, отглеждали са се тютюн, биволи и камили.
 • Има данни, че селото първоначално се е казвало Пещера, а името Галата е дошло от многото галета (биволи), които се гледали в селото.
 • Природните условия благоприятстват отглеждането на селскостопански животни – овце, кози, крави, биволи, свине и др.
 • който е нанесъл големи материални щети и помел от скалата "Къйнов зъб" около 150 крави и биволи.

 • Има много антилопи, биволи, зебри; както и много видове птици, по-специално водолюбиви.
 • Икономиката се основава на аграрния сектор; отглеждат се крави, биволи и свине.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!