Advertisement
 Translation for 'блатен' from Bulgarian to English
бот.T
marsh cranesbill {noun} [Geranium palustre]
блатен здравец {м}
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'блатен' from Bulgarian to English

блатен здравец {м}
marsh cranesbill {noun} [Geranium palustre]бот.T
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
 • Известни са още под имената морска лавандула, каспийски или блатен розмарин.
 • Копачки рит е един от най-големите и най-добре запазени образци на недокоснатия езеро-блатен пейзаж в Дунавския басейн.
 • когато е изследван блатен газ от езерото Лаго Маджоре.
 • с цел възстановяване на находища от блатен плаун.
 • Значителни количества от органични вещества с блатен и почвен произход постъпват в него от обширните блатни масиви, разположени в неговия водосборен басейн.

 • Тялото му е стройно и атлетично – с дълги крака и относително къса, раирана опашка, а на ушите си има и къси черни пискюли, за което е наричан още "блатен рис".
 • Първите риби, който преди стотици милиони години започнали да излизат от водата на сушата, вераятно са приличали на рибата блатен скачач, каято с особена на външност и прилича на жаба в очите.
 • ... Съюз на ловците и риболовците в България) да се отчитат за дейността си по унищожаването на вреден дивеч с представянето на отрязани крака от орли, ястреби, соколи, премахването на гюметата като начин за ловуване на блатен дивеч и др.
 • Фриг живее във Фенсалир (блатен дворец, който понякога се превежда като воден или океански).
 • От бозайниците се срещат жирафи, кафърски биволи, обикновени бубали, обикновени редунки, гигантска кана и блатен козел от подвида ("Kobus kob leucotis").

 • Тя дестилира цветя, масла и блатен аир с други други ароматични вещества, като след това ги филтрира и връща обратно в дестилатора няколко поредни пъти.
 • За стръв се закача блатен червей за главата.
 • Индийският крокодил, наричан още блатен крокодил ("Crocodylus palustris"), е влечуго от семейство Крокодилови, разпространено на територията на индийския субконтинент и околните държави (Пакистан, Бангладеш, Непал и Иран).
 • Тук неспоените плиоценски езерни седименти, сенонските андезитни туфи и туфити, изживеният езерно-блатен стадий в котловинните дъна заедно с проявата на унаследените негативни земекорни движения и средиземноморско климатично влияние представляват комплекс от почвообразуващи предпоставки за генезиса и широкото разпространение на смолниците.
 • Във водите на реката обитават речен и блатен кефал, черна мряна, бяла риба и др., обект на любителски риболов.

 • Получаваният в природата при естествена ферментация газ се нарича „блатен газ“.
 • До регулирането на коритото на река Тиса през 19-ти век територята на Хортобад е била заблатена и често се е наводнявана при прииждането на реката.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!