Advertisement
 Translation for 'близо до' from Bulgarian to English
near {prep}близо до
Partial Matches
nearby {adv}близо
next to {prep}до
by {prep}до
until {prep}до
to {prep}до
See you soon!До скоро!
See you.До скоро.
from ... to ...от ... до ...
beside {prep}до [край]
to master to perfection {verb}овладявам до съвършенство
close to {adv}в близост до
to grin from ear to ear {verb}засмян съм до ушите
good until ... [food]годен за употреба до ...
to celebrate into the wee hours {verb} празнувам до малките часове
access to sth. {noun}достъп {м} до нщ.
to evaluate to (a certain value) {verb} изчислявам се до (някаква стойност)
unverified to cling (to) {verb} прилепвам (се) [несв.] (до, към, о)
to make it to sth. [certain point or goal] {verb} успявам [несв.] да достигна до нщ. [място, цел и пр.]
19 translations
To translate another word just start typing!

Usage Examples Bulgarian
 • Зоологическата градина е разположена в Морската градина, близо до Делфинариума и Природо-научния музей.
 • Кокаляне) и римският град Улпия Ескус (близо до устието на Искър, край село Гиген).
 • Близо до град Златарица са открити три селищни могили, възникнали през средния неолит и са продължили съществуването си през ранния и средния халколит. В тях са намерени дребни оръдия на труда.
 • младият войник Стоян Събев открива близо до Провадийска река солен извор.
 • Близо до градчето се намира пещерата Съева дупка, известна със своята красота. Близкият планински масив от Предбалкана Драгойца представлява приятно предизвикателство за любителите-туристи. Местността Окапците предлага условия за отдих и туризъм, благодарение на прохладната река и изградените площадки и маси.

 • Днес на това място близо до Беленския мост се издига паметник с бюста на Панайот Волов.
 • Берковица се намира в полупланински район на 405 m надморска височина, в подножието на Берковска планина, близо до границата със Сърбия.
 • Историческите сведения сочат, че тук, съвсем близо до началото на Стара планина, човекът е потърсил място за пребиваване и убежище още в праисторическо време.
 • Спирката на село Охрид (село) е най-близо до гарата в Бойчиновци, на път към Враца и Мездра.
 • Искър и пуска в реката близо до селото шест тънкостенни цилиндрични мини от неизвестен тип с помощта на ленени парашути с диаметър 2 метра.

 • Банско се намира в подножието на Северен Пирин на 927 m надморска височина. Отдалечен е на 56 km от Благоевград, 145 km от Пловдив и 150 km от София. Близо до града започва националният парк Пирин. През Банско протича река Глазне. Климатът е планински и позволява задържане на снежната покривка от декември до април, а алпийският характер на Пирин планина обезпечава отличните условия за професионален и любителски ски спорт. Има гара на железопътната теснолинейка Септември - Добринище. Югозападно от града има минерални води.
 • Кметството се намира близо до пристанището.
 • Колкото по-близо до ядрото е разположен електронът, толкова по-голяма е привличащата го сила, а оттам и енергията, необходима за отделяне.
 • За да се придържа гражданското време близо до слънчевото, UTC се коригира с една секунда.
 • Той представлявал кожен ремък (или пояс), който се обвивал мишницата близо до лакътните ямки.

 • Образуват се близо до свлачища. В България се намират в областта на Смолян.
 • Мястото на обесването на Васил Левски се намира в центъра на днешна София, близо до мястото, където е издигнат негов паметник.
 • Баховица, близо до Ловеч. Открит е на 21 февруари 2012 г.
 • На Елин Пелин е наречен град Елин Пелин, намиращ се близо до родното му село Байлово.
 • Копия на нидерландски сгради могат да се намерят в паркове с миниатюри – "Dutch Village" и "Huis Ten Bosch" близо до Нагасаки, Япония и "Dutch Village" в град Холънд, Мичиган, САЩ.

  Advertisement
  © dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
  Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
  Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!