Advertisement
 Translation for 'буржоазия' from Bulgarian to English
соц.
bourgeoisie {noun}
буржоазия {ж}
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'буржоазия' from Bulgarian to English

буржоазия {ж}
bourgeoisie {noun}соц.
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
 • Сградата е част от бума на нови жилищни постройки за средната буржоазия вследствие на нови икономически реалности в града и започването на ползването на стоманобетон.
 • Обратно на това, градът се радва на значителен културен подем и развиваща се буржоазия, както и на авангарден търговски флот, способен да се конкурира със Севиля и Фландрия.
 • Кабинетът е съставен от членове на Консервативната партия, която отразява интересите на малка прослойка търговско-лихварска буржоазия и руски генерал начело на военното министерство..
 • През пролетта на 1995 г. заминава за България за представянето на книгата си „Червената буржоазия“.
 • Според този анализ в капиталистическото общество съществуват буржоазия и работническата класа на икономическа (производствено-финансова) основа в зависимост от притежаването на средствата за производство.

 • наричат ​​путинизма демократичен „виртуален бонапартизъм“, който руският елит, представляващ капиталистическата буржоазия, използва за постигане на собствените си цели.
 • Сиромахомилството е разновидност на социализма сред дребната буржоазия в България от края на XIX – началото на XX век.
 • Творбата разкрива бита и нравите на българската дребна буржоазия и офицерство през тридесетте години на XX век .
 • Роден е на 9 май 1883 година в Мадрид, Испания, в семейство от либералната буржоазия.
 • (19 май 1860 – 1 декември 1952) е италиански държавен деец, сред лидерите на либералната буржоазия.

 • Преходна точка в историята на буржоазията е Юлската революция (1830), която докарва на власт промишлената буржоазия.
 • Купувачи и ценители намира предимно в новосъздаващата се буржоазия (бюргерство).
 • В изкуството тази социална прослойка намира своето отражение в известната карикатура на Илия Бешков „"Червена буржоазия"“.
 • В обобщение, Наполеон следва интересите на френската буржоазия за завладяване и контрол над колкото се може повече пазари и своите собствени имперски цели да владее Стария континент.
 • Мао доразвива тази идея и стига до извода, според който в преходния период между събарянето на капитализма и окончателното въвеждане на комунистическото общество именно комунистическата партия и нейните кадри, функционери започват да играят ролята на буржоазия, която има интерес от възстановяване на капиталистическото общество.

 • В политическата си платформа съюзът прокламира народовластническия принцип и аграрен трудовокооперативен строй, основан на частната трудова собственост и ограничаващ господството на едрата буржоазия.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!