Advertisement
 Translation for 'бутало' from Bulgarian to English
piston {noun}бутало {ср}
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'бутало' from Bulgarian to English

бутало {ср}
piston {noun}
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
 • Конструкцията прилича на чаша и втулка в нея или на спринцовка с бутало, което се ускорява към дъното.
 • Втечненият метал се подава под налягане от камерата за стопяване на метала чрез бутало във формата.
 • В задната му част е разположено бутало.
 • Електромеханичните бариери са снабдени с мощни слаботокови или силнотокови електродвигатели с редуктор, а при хидравличните има хидравлична помпа, която задейства хидравлично бутало за задвижването на бариерата.
 • Основно този прекъсвач се класифицира на три типа: небутален, с едно бутало и с две бутала.

 • В цилиндъра е монтирано бутало с херметичен О-пръстен.
 • Автоматиката на оръдието функционира по газоотводната схема с дълъг ход на газовото бутало.
 • В задната му част е разположено бутало.
 • Простите ръчни помпи за отпояване се състоят от цилиндър, бутало в него и спирална пружина, която при началото на работа е свита.
 • Други кафе машини използват бутален принцип, при който капсулата се избутва с бутало, докато се допре до напречна стена със зъбци, които пробиват капсулата, а от другия ѝ край се подава гореща вода с налягане най-често 19 бара, която преминава през кафето и извлича аромати.

 • Изложен е и двигател на 200 година с два бронзови съда и бутало.
 • Състои се от дълъг пластмасов или метален цилиндър с отвор в единия край и бутало (пистон) в другия.
 • В цилиндъра с ниско налягане се движи бутало с голям диаметър D, a в цилиндъра с високо налягане – по-малкото бутало d.
 • Този тип двигател има високо съотношение енергия-обем, но има технически проблеми, заради (обичайно) високата температура на горещото бутало и издръжливостта на уплътненията му.
 • Еластичното поведение на телата се наблюдава схематично с пружина (тяло на Хук), вискозно – чрез бутало, което се движи във вискозна течност (тяло на Нютон), пластично – чрез елемент със сухо триене, т.е.

 • Това е формата на цилиндъра в моторите с роторно бутало, например на ванкеловия двигател, а обвивката на кривата определя формата на роторното бутало.
 • Типичната спринцовка се състои от тръба, в която се движи бутало.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!