Advertisement
 Translation for 'бутафория' from Bulgarian to English
sham {noun} [pretence]бутафория {ж} [прен.]
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'бутафория' from Bulgarian to English

бутафория {ж} [прен.]
sham {noun} [pretence]
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
  • Сценографията е вид изобразително изкуство, свързано със зрителното оформяне на сцената посредством декори, костюми, бутафория, осветителна и постановъчна техника.
  • Днес бутафория се използва не само в спектаклите и във военното дело, но и като евтино и ефектно празнично оформление, както и за рекламни цели.
  • В тях участват постоянни дейсващи лица, има символична бутафория, хор от 8 души и оркестър от 3 барабана и флейта.
  • Базата включва класни стаи за общообразователна подготовка, компютърен кабинет; ателиета по рисуване и живопис, скулптурно ателие, ателие по бутафория и театрална живопис, ателие по художествено осветление.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!