Advertisement
 Translation for 'бъдеще' from Bulgarian to English
future {noun}бъдеще {ср}
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'бъдеще' from Bulgarian to English

бъдеще {ср}
future {noun}
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
 • Деянията, обхванати от закона за амнистия са престъпни при своето извършване, и запазват този свой характер и за в бъдеще.
 • В граматика също се описва неопределено бъдеще време, което е изпаднало от употреба.
 • Образува се от частицата за бъдеще време „ще“ + „съм“ (според формата за 1, 2 или 3 лице, единствено или множествено число) + „миналото причастие на глагола“.
 • 5. Заключителна част за вярата в новото бъдеще на есперанто.
 • Всички останали времена са сложни – три с двучленни форми(бъдеще, минало предварително и минало неопределено), две с тричленни (бъдеще в миналото и бъдеще предварително) и едно с четиричленна форма (бъдеще предварително в миналото).

 • Природен капитал е наличност на природни екосистеми, която води до поток на ценни за екосистемата материали в бъдеще.
 • В украински език, глаголите от изявително наклонение (дійсного способу) има форма за сегашно, минало и бъдеще време.
 • Те се характеризират с членна форма за мъжки род -o, a по ятовия си изговор се делят на две подгрупи: одеска с прегласен якав ятов изговор (б’ал—б’àли) и с частица за бъдеще време к’e и измаилска с ненапълно прегласен ятов изговор (б’ал—бèли) и с частица за бъдеще време же, ше.
 • Минало неопределено време се числи към резултативните времена в българския език, в която група влизат още минало предварително, бъдеще предварително и бъдеще предварително в миналото.
 • Без наставки се образува бъдеще време, което изразява действие в неопределеното бъдеще или неувереност, че глаголното действие ще се извърши.

 • Бъдеще време в словенски се образува с помощта на глагола "biti" (съм) в бъдеще време плюс минало („елово“) причастие на смисловия глагол.
 • Сейлър Космос идва от далечно бъдеще, където всичко е унищожено поради битката с Хаоса.
 • младежките формации на Барселона, а специалистите му предричат бляскаво бъдеще.
 • В бъдеще се предвижда създаване на индийска транспортна космическа система за многократно използване от ново поколение (проектът AVATAR), а също в по-далечно бъдеще (след 2025—2030 г.) – пилотирани полети до Луната, в сътрудничество с други страни или даже самостоятелно.
 • Например „вяра в светлото комунистическо бъдеще“.

 • Действията в бъдеще пред. вр.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!