Advertisement
 Translation for 'бюджетна' from Bulgarian to English
ЕСиконом.фин.
budgetary discipline {noun}
бюджетна дисциплина {ж}
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'бюджетна' from Bulgarian to English

бюджетна дисциплина {ж}
budgetary discipline {noun}ЕСиконом.фин.
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
 • той играе злодея Ксандър Дракс в голямата бюджетна адаптация на комикса на „Парамаунт“ „Фантомът“, в която героят на Уилямс прави всичко възможно да завладее света и да убие мистериозния супергерой на Били Зейн.
 • АУЕР е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище София и има статут на изпълнителна агенция.
 • като самостоятелно юридическо лице на бюджетна издръжка към Комитета за изкуство и култура (КИК).
 • с решение № 49 от 2 февруари финансираното на института се привежда от специална извънбюджетна приходно-разходна сметка на бюджетна издръжка, като със същото решение е преименуван на Военен научно-технически институт (под. ...
 • Програмата за 1908 бюджетна година предвижда построяването на един линкор и един линеен крайцер.

 • Всяко РУО е юридическо лице на бюджетна издръжка към министъра на образованието и науката.
 • Политиката на строги икономии, или само политика на икономии, е разновидност на икономическа (главно бюджетна) политика на страна, която преживява труден финансов и икономически период (криза, рецесия, депресия).
 • Русия води в средата на 90-те години на 20 век трудна парична политика (контрол на инфлацията за сметка на непарично финансиране на бюджета и в условията на надценена рубла), комбинирана с мека бюджетна политика (ненужно раздут държавен бюджет).
 • Друго алтернативно название е бюджетна година или фискална година.
 • Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ (съкратено ГД ГВА) е юридическо лице на бюджетна издръжка към Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република България със седалище в София.

 • Когато е необходимо да се усвои определена бюджетна линия в края на отчетния период.
 • Тя е юридическо лице на бюджетна издръжка.
 • Българското законодателство не съдържа легална дефиниция на понятията за бюджетна и фискална загуба.
 • Публичното финансиране се осъществява посредством изградена и функционираща бюджетна система, като в подкрепа на платежния баланс може да се привлича и извънбюджетно финансиране – държавни и общински заеми.
 • Филмът е дебютен за режисьора Сидни Лумет. Лентата е ниско бюджетна, заснета само за 19 дни.

 • е общински съветник от СДС и председател на икономическата и финансово-бюджетна комисия на общинския съвет в Бургас.
 • Дейността на НИПК – изцяло бюджетна – започва през 1960-те години като ИПК, разраства се през 1970-те години с излизането на Закона за паметниците на културата и музеите.
 • д`Естен привежда в действие план за стабилизация, който представлява комбинация от бюджетна дисциплина и селективен кредитен контрол при подпомагане на експорта, както и редуциране на вътрешната консумация.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!