Advertisement
 Translation for 'бяла ела' from Bulgarian to English
бот.T
(European) silver fir {noun} [Abies alba]
бяла ела {ж}
Partial Matches
бот.T
(European) silver fir {noun} [Abies alba]
обикновена ела {ж}
бот.T
Spanish fir {noun} [Abies pinsapo]
испанска ела {ж}
бот.T
Greek fir {noun} [Abies cephalonica]
гръцка ела {ж}
бот.T
speckled alder {noun} [Alnus incana]
бяла елша {ж}
бот.T
gray alder {noun} [Am.] [Alnus incana]
бяла елша {ж}
бот.T
grey alder {noun} [Br.] [Alnus incana]
бяла елша {ж}
зоол.T
polar bear {noun}
бяла мечка {ж}
орн.T
pied crow {noun} [Corvus albus]
бяла врана {ж}
9 translations
To translate another word just start typing!

Usage Examples Bulgarian
  • Само в планинските райони до границата с Пакистан има неголеми площи с гори от западнохималайски тип: на височина от 2000 до 2400 m – вечнозелен дъб, от 3300 – 3400 m – бор, бяла ела, хималайски кедър.
  • Обявен е за резерват с обща площ 161 хектара със Заповед № 508 на Министерството на горите и горската промишленост от 28 март 1968 година с цел запазване на девствената смесена гора от бяла ела (Abies alba), черен бор (Pinus nigra), бял бор (Pinus sylvestris), бук (Fagus), смърч (Picea) и други видове.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!