Advertisement
 Translation for 'важен' from Bulgarian to English
ADJ   важен | важна | важно | важни
по-важен | най-важен
important {adj}важен
significant {adj}важен
pompous {adj}важен [надут]
momentous {adj}важен [от голямо значение]
4 translations
To translate another word just start typing!

Usage Examples Bulgarian
 • Селището е известно от Античността и традиционно е важен транспортен център в горния край на плавателното течение на Лоара.
 • Река Саскуехана е важен източник на енергия в източната част на Съединените щати.
 • Градът е много важен промишлен център.
 • Бохумин е важен железопътен възел на Чехия.
 • Салсомаджоре Терме е важен термален град.

 • Природният газ е важен енергиен ресурс.
 • Сред мнжеството негови ученици особено важен е Сокуон Ригпе Ралдри, важен учител на Шестия Кармапа.
 • Дендерлеу е важен жп възел с голяма железопътна станция.
 • Бялата мечка е другият важен обитател на залива.
 • През Античността Пидна има голямо значение като най-важен пристанищен град на Пиерия.

 • Рещ е бил важен търговски и земеделски център.
 • Градът е важен индустриален център в Североизточен Алжир.
 • Балви е изключително важен в цялостната история на Балтийските страни, защото този град се превръща в един от центровете в мирното революционно движение за независимост на Естония, Латвия и Литва.
 • Намира се на важен кръстопът, разполага с железопътна гара.
 • Павлово е важен изходен пункт за Витоша планина.

 • Горловка е важен железопътен възел и промишлен център.
 • Друг важен фактор е близостта до големи водни басейни.
 • Хлорогенната киселина е важен фактор в растителния метаболизъм.
 • Танжер се оформя като важен град за берберите и все още е населяван от тях, като се счита, че името му е дошло от бога им Тинджис или Тинга.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!