Advertisement
 Translation for 'вакуум' from Bulgarian to English
NOUN   вакуум | вакуумът | вакууми | вакуумите
вакуума
vacuum {noun}вакуум {м}
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'вакуум' from Bulgarian to English

вакуум {м}
vacuum {noun}
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
 • Във физиката и в ежедневната употреба вакуум е отсъствието на вещество в определен обем от пространството.
 • Той е алтернатива на инструменталните методи за аборт като вакуум-аспирацията и кюретажа.
 • Голяма част от пипетите работят чрез създаване на частичен вакуум в отделението си над камерата за задържане на течност, а управлението на този вакуум спомага за всмукване или за изливане на течността.
 • Всички електромагнитни вълни се разпространяват във вакуум със скоростта на светлината.
 • • Вторият режим: водородно-кислородно гориво, тяга във вакуум – 80 тона, специфичен импулс – 460 с.

 • Светлинна година (символ ly) е извънсистемна единица за дължина, представляваща разстоянието, което светлината изминава за една година във вакуум.
 • Светлината и всички други форми на електромагнитно излъчване винаги се разпространяват с тази скорост във вакуум, независимо от движението на инерциалната отправна система на наблюдателя.
 • Водната помпа е устройство за създаване на вакуум с помощта на течаща вода.
 • Изпаряването може да се извърши в закрити съдове под вакуум при температура на кипене на течната среда, по-ниска от 100 °С.
 • където "E" е енергията, "m" е обикновено масата в покой или релативистката маса, и "c" е скоростта на светлината във вакуум.

 • В орбиталния отсек на кораба „Союз 6“ е монтирана установката „Вулкан“, предназначена за извършване на заваряване в космическия вакуум.
 • При самото възпламеняване околният въздух се засмуква от огъня, образувайки вакуум, откъдето идва и другото наименование на термобаричното оръжие – вакуумна бомба.
 • 1 оерстед е равен на интензитета на магнитното поле във вакуум при магнитна индукция 1 гаус.
 • Гореописаните уравнения до голяма степен наподобяват Уравненията на Максуел за вакуум, записани в SI мерни единици.
 • Във вакуум всички електромагнитни вълни имат една и съща скорост – "c" = 299 792 458 m/s≈3×108m/s.

 • където [...] е скоростта на светлината във вакуум.
 • В Международната система единици основната единица за дължина е метърът, чиято съвременна дефиниция е: дължината на пътя, изминат от светлината във вакуум за интервал от време [...] от секундата.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!