Advertisement
 Translation for 'ванадий' from Bulgarian to English
химия
vanadium {noun} <V>
ванадий {м} <V>
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'ванадий' from Bulgarian to English

ванадий {м} <V>
vanadium {noun} <V>химия
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
  • K-електронното улавяне е наблюдавано за пръв път от Луис Алварес при ванадий-48.
  • Смарагдът (познат и като изумруд) Be3Al2(SiO3)6 е много рядка разновидност на минерала берил, оцветена в наситено зелено от примеси на хром, ванадий и желязо.
  • Както при изумруда, оцветяването му се дължи на наличие на ванадий и хром в състава му и той е с изключителна красота, сходна с тази на доброкачествения изумруд.
  • По-качествените отвертки имат означение Cr-V (хром-ванадий), те са по-издръжливи и устойчиви на износване и умора.
  • Преди да бъдат затворени от тях са добивани цинк и ванадий.

  • Като търговски източник на ванадий са: карнотит, ванадинит и патронит (V2S4).
  • Обикновено съдържа примеси като желязо, титан, ванадий и хром.
  • Тези протеини включват в себе си и микроелемента ванадий.
  • Съотношението никел / ванадий на асфалтените отразява pH и Eh условията на палео-отлагащата среда на месторождението на нефта (Lewan, 1980; 1984) и следователно това съотношение се използва в петролната индустрия за "oil to oil" корелация и за идентифициране на скали за потенциално съдържание на нефт.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!