Advertisement
 Translation for 'вариация' from Bulgarian to English
мат.муз.
variation {noun}
вариация {ж}
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'вариация' from Bulgarian to English

вариация {ж}
variation {noun}мат.муз.
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
 • Щам е понятие, което характеризира генетична вариация или подтип на даден организъм.
 • Дани записва и соловото си изпълнение на пиано на инструментала със заглавие „Импресия“, което е вариация по неговата „Жулиета“.
 • Тогава Виктор прави нова вариация на Май Тай, като включва сок от ананас.
 • Съществува и още по-тежка вариация, наречена "тосино дел сиело" (буквално „небесен бекон“), която е подобна, но съдържа значително повече жълтъци и захар.
 • Името е вариация на девиза на Нов български университет – "Ne varietatem timeamus".

 • Линиите, които могат да бъдат проследени назад от настоящето, няма да отразяват пълната генетична вариация на по-старото население: генетичният дрейф означава, че някои от вариантите ще са изчезнали.
 • Фридрих Шилер в стихотворението „Resignation“ („Отречение“) (1786): „Auch ich bin in Arkadien geboren“ („Аз също в Аркадия роден съм“) – интересна вариация.
 • Точната причина за смъртта му не е известна, като някои биографи смятат, че става въпрос за вариация на сифилис.
 • Всички приемници поддържащи протокола получават право да носят логото определящо коя вариация на DiSEqC поддържат.
 • Под вариация от "k"-ти клас ще разбираме всяка наредена "k"-орка на дадено множество.

 • Срещана вариация на името с това значение е Стилиян, Стилиан, Стилян.
 • Разликата между вариациите и пермутациите на елементите на някакво множество е единствено в това, че в една вариация не е задължително да участват всички елементи на множеството.
 • Фенотипната вариация (дължаща се основно на генетичната вариация) е главна предпоставка за еволюцията при намесата на естествения отбор.
 • Ако [...] и "f" е с ограничена вариация, то [...].
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!