Advertisement
 Translation for 'византиец' from Bulgarian to English
ист.
Byzantine {noun}
византиец {м}
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'византиец' from Bulgarian to English

византиец {м}
Byzantine {noun}ист.
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
  • Авторът на тази версия може би е византиец, тъй като той коригира и адаптира много от сведенията за Византийската империя.
  • Михаил VIII Палеолог е отлъчен от католическата църква, с което се слага края на Лионската уния, обаче хитрият византиец сключва съюз с арагонския крал Педро III Арагонски и срива цялата италийска завера посредством сицилианска вечерня.
  • По произход той е византиец и няма никакво съмнение, че първоначално гради духовна кариера в рамките на Константинополската патриаршия.
  • нейният съпруг, който се чувства повече византиец, е свален от престола и на мястото му е поставен по-малкият му брат Стефан Владислав.
  • под Светия Олтар била намерена надгробна плоча с недатиран гръцки надпис, който назовава като „ктитор на този Божи храм" знатния византиец Епифаний Алиат.

  • За управител е назначен византиец.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!