Advertisement
 Translation for 'високи' from Bulgarian to English
ADJ   висок | висока | високо | високи
по-висок | най-висок
high technology {sg}високи технологии {мн}
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'високи' from Bulgarian to English

високи технологии {мн}
high technology {sg}
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
 • Техните високи стойности създават излишък в бюджета.
 • За да пропускат възможно най-много светлина, са поставени високи величествени стъклени прозорци, което довежда до високи тавани.
 • Заради неустойчивите наносни почви строителството на високи сгради в Ню Орлиънс се забавя до 60-те години на 20 век.
 • Многократно награждаван за постигнати високи резултати в учебно-преподавателската и научната дейност, за съществен принос при изпълнение на служебните задължения, както и за високи резултати в сферата на противодействие на престъпността и защита на националната сигурност.
 • Капацитивният трансформатор за напрежение преобразува високи входни стойности в стойности, които лесно могат да бъдат измерени чрез измервателния уред.

 • При този тип лагери трябва да се обърне внимание, че при по-високо натоварване и при високи температури се наблюдава увеличаване на коефициента на триене.
 • Съпротивлението при високи честоти е обратно пропорционално на постоянния ток в права посока през диода.
 • Осмата поправка забранява налагането на прекомерно високи гаранции или глоби, но въпреки това термина „прекомерно високи“ е отворен за интерпретация.
 • Той се характеризира с високи температури (средномесечната температура през всички месеци от годината е поне 18 °C) и относително високи валежи, надхвърлящи нивото на потенциална евапотранспирация.
 • Общи модели на рекурсия може да се отчитат, като се използват по-високи функции за поръчка, с катаморфизъм и анаморфизъм (или „гънки“ и „разгъвки“) са най-очевидните примери.

 • Растителността е смесица от гори, ливади, блатни растения и високи храсти по мочурливия бряг на блатото.
 • Отрасълът „строителство“ генерира все по-високи приходи.
 • Дългокраките унгарски хрътки са високи между 55 и 65 см и тежат около 25 кг, а късокраките са високи между 45 и 50 см.
 • Мъжките от тази порода са най-малко 77 cm високи при холката и като тегло варират между 50 и 65 кг.
 • При високи напрежения, телата, които при малко напрежение са твърди, могат да започнат да „текат“ при високи напрежения.

 • Официалните тестове обслужват целенасочения процес на издигане на послушни папагали на „високи“ длъжности, които не биха създавали проблеми на хората със задкулисни ВИСОКИ длъжности.
 • Организмите предпочитащи студената среда се наричат психрофили, а тези които предпочитат по-високи температури – термофили.
 • да поддържат структурна стабилност (и да функционират) при високи температури.
 • Прилагателното винаги се съгласува по род и число със съществителното, към което се отнася: ragazzo alto / ragazzi alti, ragazza alta / ragazze alte ("високо момче / високи момчета, високо момиче / високи момичета").
 • До XIX век здания, по-високи от шест етажа, са строени много рядко.

  Advertisement
  © dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
  Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
  Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!