Advertisement
 Translation for 'високоговорител' from Bulgarian to English
loudspeaker {noun}високоговорител {м}
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'високоговорител' from Bulgarian to English

високоговорител {м}
loudspeaker {noun}
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
 • Електрическите сигнали от теремина се усилват и се изпращат към високоговорител.
 • Системи с ултразвуков генератор/високоговорител се продават с твърдението, че пропъждат гризачи и насекоми, но няма научни доказателства, че тези устройства наистина имат ефект.
 • Усилвател за музикални инструменти е електронен усилвател, който преобразува слабия понякога музикален тон или звук, произведен по чисто електронен път от музикални инструменти като електрическа китара, бас китара или синтезатор в електрически сигнал, който се подава към високоговорител, така че да бъде чут от изпълнителя и публиката.
 • Тези параметри са полезни при предвиждане на приблизително вярната мощност при високи входни нива на един високоговорител макар че те са доста трудни за точно измерване.
 • Термойонният говорител или йонофонът представлява мощен високоговорител, който за разлика от обикновените електродинамични и електростатични високоговорители няма движещи се части, които да превръщат електричните трептения в механични.

 • Електродинамичният високоговорител във вида, в който се използва днес, е предложен от Гейс и Келог от фирмата Дженерал Електрик.
 • Компанията пуска качествен високоговорител на японския пазар през 1965 г.
 • Комуникацията с екипажа се осъществява посредством високоговорител, разположен вляво от стрелеца.
 • Телефонът разполага с два изхода на звука: стандартният изход намиращ се над дисплея, и високоговорител на гърба на апарата.
 • Той от своя страна се усилва с помощта на нискочестотен (звуков) усилвател и се възпроизвежда от високоговорител).

 • Субуфер е озвучително тяло за ниски честоти (баси от 20 – 600 Hz), в което взаимното унищожаване на излъчваната от високоговорител предна и задна звукова вълна се дължи на срещуположно сгъстяване и разреждане на въздушните частици в предната и задната област на високоговорителя, когато дължините на вълните са по-големи от размерите му.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!