Advertisement
 Translation for 'височина' from Bulgarian to English
height {noun}височина {ж}
геог.
altitude {noun}
надморска височина {ж}
2 translations
To translate another word just start typing!

Usage Examples Bulgarian
 • Велико Зимбабве се намира върху плато на надморска височина от 1140 m.
 • Относителната надморска височина представя разликата в надморската височина между две точки от земната повърхност, нито една от които не е разположена на морското равнище.
 • Голямото ему е втората по височина съвременна птица след щрауса ("Struthio camelus"), като достига на височина 150 до 190 сантиметра и маса от 18 до 60 килограма.
 • Представлява обелиск от гранит с височина 170 m (височина на колоната – 150, височина на факела – 20).
 • където "h" е напречната метацентрична височина при отсътствие на разливане, а "h1 = h − γж ix /γV" – фактическата напречна метацентрична височина.

 • В морфо-географско отношение релефът на района е с хълмисто-предпланински и планинско-котловинен изразен релеф със средна надморска височина от 300 до 1128 м надморска височина.
 • Градът е разположен на стратегическа височина срещу унгарската пуста, на средна надморска височина от 144 м.
 • Синайската планина, или планината Синай се намира в Египет и със своите 2642 метра височина е втората по височина на Синайския полуостров.
 • ... "Баташки карлък"), с височина 2081,9 метра, е шестият по височина връх от планината Родопи и втори по височина, след връх Голяма Сюткя 2185 метра от дяла Баташка планина.
 • Най-виоската точка в Кастел Гандолфо е на 425 м надм. височина.

 • Селото се намира в западната част на Сърнена гора на 370 м надморска височина, на 15 км северозападно от Стара Загора.
 • Машербрум (познат и като К1) е 22-рия по височина връх на планетата и 11-ия по височина в Пакистан.
 • Най-високият връх на острова носи същото име – Лантоу, 934 м надморска височина и е втори по височина в Хонконг.
 • Във височина екваториалните и тропични гори се простират до 3000 метра надморска височина.
 • Надморската му височина (или кота терен) е 307 м.

 • Сложната взаимовръзка между височина и дължина затрудняват точното определяне на мястото на снежната линия.
 • Хорог, който е с надморска височина от 2065 метра, е заобиколен от високи планини.
 • Модър е връх с височина 2011 m, трети по височина в Родопския дял Чернатица.
 • Формите на релефа нарастват на височина от запад на изток.
 • Корпоративният център на AT&T е четвъртият по височина небостъргач в Чикаго и осмият в САЩ, с височина 307 метра и 60 етажа.

  Advertisement
  © dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
  Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
  Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!