Advertisement
 Translation for 'включване' from Bulgarian to English
inclusion {noun}включване {ср}
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'включване' from Bulgarian to English

включване {ср}
inclusion {noun}
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
 • Има предложение за включване на местността в мрежата Натура 2000.
 • Мостът е основно ремонтиран през 2013 – 2015 г. с включване на осветление отстрани и отдолу.
 • 6/ Амплитуден ограничител с възможност за включване посредством XP1 и XP2.
 • Тази типология набляга на различните начини, по които репрезентиращото адресира или реферира обекта, чрез конкретното включване на интерпретант.
 • Разширява своята учебна програма за включване на други развлечения и медии.

 • В съвременното общество хетеронормативността присъства, но модерните политики на социално включване обикновено провеждат идеята за мултикултурализъм – равнопредставяне и недискриминация на бази етнос, сексуална ориентация и т.н., ЛГБТ организациите много често ориентират своите интереси към правилното включване на хомосексуалните и бисексуалните образи в медиите (виж GLAAD).
 • Симпозиуми се организират на всеки 2 години и са съсредоточени в активното включване на ученици и сътрудничеството с университетите.
 • Наличието на I-област допълнително намалява капацитета на диода при включване в обратна посока.
 • Според руски коментатори, през 2008 година Афганистан проявява интерес към включване в ОНД.
 • От нея след около едно денонощие е трябвало да се направи второ включване на двигателя на "Блок Д" за ускоряването му в посока към Луната.

 • Национален парк „Закума“ е предложен от чадското правителство за включване в списъка на защитени територии на ЮНЕСКО.
 • Синхронизатор – използва се в предавателната кутия и служи за безударно (плавно) включване на предавките.
 • Защитената местност заедно със съседни площи е предложена за включване в европейската екологична мрежа Натура 2000 като специално защитена зона (СЗЗ).
 • Управлението на разредността на шината в М-21 и М-24 е ограничено и се прилага само за външните устройства и адресните пространства за включване на 8- и 16-разредни модули са фиксирани.
 • Европейските столици на културата могат да дадат ценен принос за социалното включване и диалога между културите.

 • включване в отбора и вече е претендент за титуляр за ляв защитник.
 • Песента е била предложена за включване в саундтрака към филма „Дяволът носи Прада“, но впоследствие бива заменена от друга, свързана с модата песен на Мадона – „Vogue“.
 • Стартер (пусков електродвигател) – с електромагнитно включване и муфа за свободен ход; мощност – 1,3 kW.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!