Advertisement
 Translation for 'всеядно животно' from Bulgarian to English
зоол.
omnivore {noun}
всеядно животно {ср}
зоол.
animal {noun}
животно {ср}
9
pet {noun}домашно животно {ср}
3 translations
To translate another word just start typing!

Usage Examples Bulgarian
  • Кучето е всеядно животно, но е хищник и като такъв преобладаващият вид храна трябва да е месо (сурово или обработено).
  • Като повечето вранови птици и свраката е всеядно животно.
  • Речният рак е всеядно животно.
  • Вирджинският опосум е всеядно животно.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!