Advertisement
 Translation for 'въгледобивна' from Bulgarian to English
руд
coalmine {noun}
въгледобивна мина {ж}
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'въгледобивна' from Bulgarian to English

въгледобивна мина {ж}
coalmine {noun}руд
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
 • Тръбволе е известно с дългата си въгледобивна история.
 • „Куциян“ е бивша въгледобивна мина в Перник, България.
 • позната със съкращението КРУ, е въгледобивна компания със седалище в гр.
 • През 1924 година „Гранитоид“ купува строящата се въгледобивна мина край Горна Джумая и създава дъщерното акционерно дружество „Пирин“ (присъединено към „Гранитоид“ през 1930 година).
 • Откриването и експлоатацията на въгледобивна мина е отложено.

 • Езерото „Воден свят“ е всъщност бивша открита мина за въгледобив, на около 2 km от селото са и останките на закрита въгледобивна мина.
 • Това дава основание да се смята, че мина Чукурово е най-страта въгледобивна мина в България.
 • В град Имамшахр, шахрестан Шахруд, се намира въгледобивна компания и завод за производство на цемент.
 • Това дава основание да се смята, че мина Чукурово е най-старата въгледобивна мина в България.
 • над 3 милиона души живеят в Рурската област, а новата въгледобивна област се била превръща в най-големия промишлен район на Европа.

 • В средата на 60-те реорганизационната програма на режима довежда до разделение на футболни и спортни клубове и създаването на "Бе Ес Ге Бодо Крауц" под патронажа на местната въгледобивна мина.
 • Западна Бенгалия се характеризира с високо развита лека, тежка, хранително-вкусова и въгледобивна промишленост.
 • Терените подложени на рудодобивна и въгледобивна дейност са най-честите обекти, претърпяли сериозни екологични щети.
 • Тенденциите на икономическото развитие на Зайчарския окръг водят до занаятите и полупромишлената, преработката на селскостопанските продукти, над експлоатацията на въглища (текстилна фабрика, кожена фабрика, пивоварна, кварцова минна мина и въгледобивна мина) към модерните заводи и високата производителност.
 • Развито е машиностроенето, хранително-вкусовата и лека промишленост, добивът на нефт и газ, химическата, въгледобивна и минна промишленост.

  Advertisement
  © dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
  Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
  Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!