Advertisement
 Translation for 'въглерод' from Bulgarian to English
химия
carbon {noun} <C>
въглерод {м} <C>
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'въглерод' from Bulgarian to English

въглерод {м} <C>
carbon {noun} <C>химия
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
 • Резисторът е направен от смес на фин прахообразен въглерод и изолационен материал (обикновено керамика).
 • Въглищата са значителен източник на минерален въглерод и преди всичко антрацитните, съдържащи 92 – 98% въглерод, както и най-големият източник на въглерод във форма, годна за гориво.
 • За типична масивна звезда са характерни следните слоеве на протичане на термоядрените реакции: водород в хелий по протонната верига, хелий във въглерод по тройния алфа-процес, въглерод и хелий в кислород, кислород в неон, неон в магнезий, магнезий в силиций и силиций в желязо.
 • В естествени условия на Земята се срещат три изотопа на въглерода: 99% от общото количество е въглерод-12, 1% е въглерод-13, а от въглерод-14 се срещат само следи — към 0,0000000001% от въглерода в атмосферата.
 • Циментитът е неустойчиво химично съединение и при определени условия се разпада с отделяне на свободен въглерод под формата на графит.

 • Сплавите на желязото с въглерод, които съдържат въглерод над 2,14% се наричат чугуни.
 • Във всички живи организми съотношението между въглерод 14 и въглерод 12 е същото както в атмосферата, защото при жизнените процеси непрекъснато се обменя въглерод с околната среда.
 • Ферит е твърд разтвор на въглерод в алфа желязо.
 • Характерно за изкопаемите горива е високото съдържание на въглерод и въглеводороди.
 • Тайната съставка, която позволява едновременно да се вижда на тъмно и да се улавя енергията на слънчевата светлина, е… въглерод.

 • При рязкото охлаждане (закаляване) на γ-желязото отново се превръща в α-желязо, но с много по-високо съдържание на въглерод.
 • Разновидността хиастолит обикновено съдържа кръстовидни включвания от въглерод под формата на графит.
 • При големите звезди атом въглерод поглъща 4 протона в различни реакции, като накрая се връща в начално състояние след отделяне на хелий-4.
 • Чугуните могат да се разделят в две големи групи в зависимост от състоянието на въглерода в тях: бели чугуни – представляват двукомпонентни сплави на желязото с въглерода, и в тях почти всичкият въглерод е свързан до цементит Fe3C (малка част от въглерода е разтворена във ферита); сиви чугуни – в тях или почти всичкият въглерод, или по-голяма част от въглерода е в свободно състояние като графит, а максималното количество въглерод, свързано до цементит, съответства на евтектоидна концентрация.
 • Това е тъй като кислородът е по-електроотрицателен от въглеродният атом и следователно образува по-здрави сложни връзки.

  Advertisement
  © dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
  Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
  Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!