Advertisement
 Translation for 'възбуждане' from Bulgarian to English
електр.
excitation {noun}
възбуждане {ср}
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'възбуждане' from Bulgarian to English

възбуждане {ср}
excitation {noun}електр.
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
 • Характерният му ярък червен цвят, излъчван от газа при електрическо възбуждане, е забелязан веднага.
 • При хората еякулацията обикновено е съпровождана от оргазъм като резултат от сексуално възбуждане.
 • Химическите реакции често изискват раздвижване, а бъркалката служи като начин за учен да осигури контролирано възбуждане без да взаимодейства директно с химикалите.
 • Левзея и препарати от левзея се използват като средство за възбуждане и стимулиране на централната нервна система, за повишаване на умствената способност, за енергията и за подобряване на физическите постижения при спортисти.
 • В този смисъл може да се каже, че при всички нормални индивиди, които смятат определени качества на тялото за сексуално привлекателни, съществува определена степен на фетишистко възбуждане.

 • При процес на четене се подава импулс по електрическата верига, който да обърне състоянието на бита в състояние „0“ чрез проводниците за възбуждане X и Y.
 • Всеки състав е съоръжен с четири четириполюсни тягови двигателя с последователно възбуждане и вградена система за охлаждане и вентилация.
 • с манифест на император Николай I за възбуждане на наказателен процес срещу декабристите.
 • Освен чрез директно възбуждане на електроните, фотоволтаичният ефект може да протече и просто поради нагряването при поглъщането на светлина.
 • Активната фазирана антенна решетка (съкратено АФАР) е вид фазирана антенна решетка, която съдържа активни устройства, включени към антенните елементи или групи от елементи, в които направлението на излъчване/приемане и вида на диаграмата на насоченост се регулират чрез изменение на амплитудно-фазовото разпределение на електрическите токове или полетата на възбуждане.

 • В рамките на такава линейна теория, гравитонът е именно това възбуждане.
 • Ефективността от използването на бойни слонове още от древността се поставя в зависимост от различни фактори: дресировка, опитни водачи, възбуждане на агресивността им и управлението им на бойното поле, климатични и други природни условия, подходяща среда и храна за отглеждането им и т.н.
 • С помощта на сноп неутрони се изследват ядрени реакции, процесите на възбуждане на ядрата и тяхната структура при най-различни вещества.
 • Дейността на ЦНС се обосновава принципно върху два противоположни физиологични процеса – възбуждане и задържане.
 • Процес на р-проводимост за пренасяне на електрони в полупроводников материал, може да възникне и в резултат на топлинно възбуждане на електрони от валентната зона в т.нар.

 • За да предизвикат възбуждане те трябва да действат с достатъчна сила.
 • Ако в СКУИД устройството се поддържа постоянен ток на възбуждане, измерваното напрежение осцилира с промяна на фазите при двата прехода, което зависи от промените на магнитния поток.
 • Неврологично се смята, че заблудата на Котард (себеотрицание) е свързана със синдрома на Капгра (хората са заменени от измамници); всеки тип заблуда се дължи на неврално възбуждане в областта на предпазното лице на мозъка (което разпознава лицата) и в амигдалата (която свързва емоциите с разпознатото лице).
 • Работата на всеки неврон се свежда до описания цикъл: възбуждане след получаване на сигнал; създаване на собствен сигнал при достигане на възбуждането до определен праг; изпращане на създадения сигнал до други клетки; преминаване в спокойно състояние.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!